Oferta

Podstawowy zakres działalności spółki stanowią prace związane z montażem izolacji przemysłowych, a w szczególności termoizolacja:

  • kotłów energetycznych,
  • turbin, elektrofiltrów,
  • kanałów spalin i powietrza,
  • instalacji odsiarczania spalin,
  • rurociągów parowych, ciepłowniczych, technologicznych,
  • wentylatorów,
  • armatury.

Prace te wykonywane są w elektrowniach, zakładach chemicznych, elektrociepłowniach, rafineriach i innych zakładach przemysłowych.

Izolacje montowane są z prefabrykowanych elementów wytwarzanych na własnym warsztacie. Montaż odbywa się na obiektach z wykorzystaniem rusztowań.

Firma planuje rozpoczęcie działalności w zakresie obmurzy.

Zarząd

Zarząd ENIZO Sp. z o.o. przedstawia się następująco:

Paweł Szajner – Prezes Zarządu
Ryszard Kowalówka – Wiceprezes Zarządu
51% udziałowcem w spółce jest ENERGOINSTAL S.A.

Kontakt

ENIZO Sp. z o.o.

Al. Roździeńskiego 188D
40-203 Katowice
tel.: +48 32 729 83 53
fax: +48 33 445 40 63
e-mail: enizo@enizo.pl

Biuro Oświęcim

ul. Fabryczna 1C
32-600 Oświęcim
tel.: +48 33 445 40 62

KRS: 00000541855
Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy

NIP: 954-275-31-89
Kapitał zakładowy 1.000.000 PLN (w tym opłacony 1.000.000 PLN)