Oferta

Podstawowy zakres działalności spółki stanowią prace związane z montażem izolacji przemysłowych, a w szczególności termoizolacja:

• kotłów energetycznych,
• turbin, elektrofiltrów,
• kanałów spalin i powietrza,
• instalacji odsiarczania spalin,
• rurociągów parowych, ciepłowniczych, technologicznych,
• wentylatorów,
• armatury.

Realizujemy projekty „pod klucz” obejmujące:

• projektowanie
• dostawę
• montaż

W zakresie dodatkowym świadczymy następujące usługi:

• dobór instalacji i kabli grzewczych
• rusztowania
• obmurza
• znakowanie rurociągów
• prace inwestycyjne i serwisowe

Obszary działalności

Izolacje lekkie- podstawowa działalność: realizacja projektów izolacji ciepło- i zimnochronnych oraz akustycznych w energetyce, chemii, petrochemii.

Obmurza- komplementarna działalność do izolacji oraz niezależnie w przemyśle stalowym, motoryzacyjnym, ceramicznym.


Projekt

• oferta ryczałtowa
• obejmująca projekt wykonawczy
• dobór technologii

Montaż

• kompletna dostawa
• prefabrykacja elementów
• rusztowania

Serwis

• obsługa gwarancyjna
• obsługa pogwarancyjna
• kompletne prace remontowe i modernizacje