O Spółce

 

Podstawowy zakres działalności spółki stanowią prace związane z montażem izolacji przemysłowych, a w szczególności termoizolacja:kotłów energetycznych, turbin, elektrofiltrów, kanałów spalin i powietrza, instalacji odsiarczania spalin, rurociągów parowych, ciepłowniczych, technologicznych, wentylatorów, armatury.

Wybrane realizacje

EC Zofiówka

Termin realizacji: 04.2016 – 09.2018

Energoinstal SA, PGNiG TERMIKA Energetyka Prz
Izolacje i obmurza w ramach inwestycji: Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 Mwe w EC Zofiówka w Jastrzębiu
 
Realizacja: 04.2016 – 09.2018

            I) Część Zewnętrzna:

                1. izolacja filtra workowego wraz z penthousem, kanałów spalin dolotowych i wylotowych do komina, izolacja wentylatorów spalin oraz recyrkulacji spalin
                2. Montaż instalacji ogrzewania elektrycznego i termicznego na estakadzie łączącej budynek popiołów z kotłem
                3. izolacja kotła wraz z penthousem oraz przegrzewaczami drugiego ciągu; walczak, ZWZ cyklon syfon

            II) Kocioł:

                1. Rurociągi przykotłowe
                2. Kanały powietrza pierwotnego i wtórnego
                3. Wentylatory powierza  wtórnego i pierwotnego

            III) Maszynownia:

                1. izolacja turbiny CFB 75 wraz z zaworami szybkozamykającymi armaturą i rurociągami turbinowymi
                2. Izolacja rozprężaczy i zbiorników

Zleceniodawca: Energoinstal SA, PGNiG TERMIKA Energetyka Prz
Więcej

ZW NOWA

Termin realizacji: 2017-03.2019

Zaprojektowanie , dostawa oraz montaż izolacji budynków, instalacji, urządzeń i rurociągów w ramach realizacji budowy instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 w ZW Nowa w Dąbrowie Górniczej
    Klient: GE POWER
    Inwestor: TAMEH
    Realizacja: 11.2017-03.2019

Zakres: instalacja oczyszczania spalin:
    

  •     Kanał spalin nieoczyszczonych
  •     Elektrofiltr
  •     SCR
  •     Kanały spalin do komina
Zleceniodawca: GE POWER
Więcej

EL. Turów

Termin realizacji: 11.2018-07.2019
  • Wykonanie izolacji w budynku maszynowni w ramach zadania " Budowa nowego bloku energetycznego w El. Turów w Bogatyni
  • Klient: Budimex S.A, Tecnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna
  • Inwestor: PGE Polska Grupa Energetyczna
  • Zakres: izolacja urządzeń i rurociągów w maszynowni
  • Realizacja: 11.2018-07.2019

 

Zleceniodawca: Budimex S.A, Tecnicas Reunidas S.A.
Więcej
Wszystkie realizacje