O Spółce

Spółka ENIZO założona w 2014 roku, rozpoczęła działalność w 2015 z inicjatywy osób z branży izolacji termicznej oraz kapitału Grupy Energoinstal SA dla realizacji strategii grupy polegającej na generalnym wykonawstwie projektów w branży energetycznej.

W ramach tej strategii spółka z powodzeniem zrealizowała projekty Tobolsk (4 kotły HP A, HP B, HP C, LP, oraz przynależnych ekonomizerów w porcie w Szczecinie) oraz Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 Mwe w EC Zofiówka w Jastrzębiu pod klucz, obejmujące izolacje, rusztowania, obmurza.

W 2018, w wyniku zmian właścicielskich, firma została przeniesiona do grupy W.A.M. i nie jest już częścią grupy Energoinstal SA.
 

Zakład macierzysty mieści się w Oświęcimiu gdzie ulokowane są biura, hala produkcyjna, magazyn i warsztat.